Strona główna BIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie prezentuje organizację i działania urzędu. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in.:

  • kierownictwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

  • struktury organizacyjnej urzędu,

  • udzielanych zamówień publicznych,

  • prowadzonych rejestrów,

  • majątku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

  • prowadzonych postępowań rekrutacyjnych do pracy,

  • sposobu załatwiania spraw w urzędzie.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

tel.: centrala 22 620 90 01-06

e-mail: kancelaria@wsse.waw.pl

ESP: /fn0v57sx3v/skrytka

www: http://wsse.waw.pl

NIP:  527-020-98-30

REGON: 000291799

Nr rachunku bankowego: NBP O/Okręgowy Warszawa 3410 1010 1000 1560 2230 000000

 

Godziny urzędowania: 
od 7:30 do 15:05
od poniedziałku do piątku