Strona główna BIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie prezentuje organizację i działania urzędu. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:
  • kierownictwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
  • struktury organizacyjnej urzędu,
  • udzielanych zamówień publicznych,
  • prowadzonych rejestrów,
  • majątku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy,
  • sposobu załatwia spraw w urzędzie;
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
tel: centrala 22 620 90 01-06
tel.: 22 620 37 19
e-mail: kancelaria@wsse.waw.pl
www.wsse.waw.pl
NIP:  527-020-98-30
REGON: 000291799
Nr rachunku bankowego: NBP O/Okręgowy Warszawa 3410 1010 1000 1560 2230 000000
 
Godziny urzędowania: 
od 7:30 do 15:05
od poniedziałku do piątku