Redakcja

REDAKCJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Za treści merytoryczne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie odpowiadają kierownicy komórek merytorycznych i samodzielne stanowiska pracy WSSE w Warszawie:

 

Wprowadzanie, aktualizacja i korekta informacji:

Zespół ds. obsługi portalu internetowego i BIP WSSE w Warszawie  

tel.: 22 620 90 01(06)