Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zdjęcie komunikatu w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Zamówienia Publiczne podlegające przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Czas wytworzenia informacji:
2019-02-05 20:01:28
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-02-05 20:01:30
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski