Przejdź do treści

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. Soul-Farm CHLORELLA Proszek 200 g Suplement diety.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. Soul-Farm CHLORELLA Proszek 200 g Suplement diety.

Zdjęcie preparatu Soul-Farm CHLORELLA w postaci proszeku w opakowaniu 200 g

Zagrożenie:

W próbkach produktu w proszku badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono benzo(a)piren oraz sumę 4 badanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w stężeniu przekraczającym odpowiednio ponad 4-krotnie (w przypadku benzo(a)pirenu) i ponad 5-krotnie (w przypadku sumy 4 badanych WWA) najwyższy dopuszczalny poziom określony dla suplementów diety w przepisach prawa.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Soul-Farm CHLORELLA proszek 200 g Suplement diety

Dystrybutor – Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Janowicka 138, 43-344 Bielsko-Biała

Numer partii: 250718

Data minimalnej trwałości: 11.2019

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Soul-Farm Maciej Foszcz poinformowała wszystkich klientów, którzy zakupili produkty pn.:

Chlorella – suplement diety, masa netto 200g oznakowane nr partii: 250718 oraz 140918 oraz 041218; data minimalnej trwałości 11.2019 (dotyczy wszystkich w/w partii);

Chlorella – suplement diety 550 mg /120 kapsułek, oznakowany nr partii: 180618 oraz 250918 oraz 211118; data minimalnej trwałości 11.2019 (dotyczy wszystkich w/w partii); o konieczności wycofania z obrotu ww. produktów i zobowiązała się je odebrać. W/w produkty zostały wyprodukowane z tego samego surowca (kraj pochodzenia: Chiny). Jednocześnie przedsiębiorca poinformował dostawcę surowca tj. Chlorelli w proszku o zaistniałej sytuacji. Surowiec o numerze partii YJC20170530 z datą minimalnej trwałości 11.2019 został dostarczony do firmy Soul-Farm Maciej Foszcz przez firmę Info-Farm Michał Staś-zakład produkcyjny w Imielinie, która również zdecydowała o wycofaniu z obrotu chlorelli w proszku o numerze partii YJC20170530, data minimalnej trwałości 11.2019

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie kwestionowanego produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

Więcej w tej sprawie w komunikacie na stronie Głównego Inspektoratu pod linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-soul-farm-chlorella-proszek-200-g-suplement-diety/

(jn)

Czas wytworzenia informacji:
2019-01-25 19:06:49
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-01-25 19:15:04
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2015-06-02 11:06:57
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WSSE admin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2015-06-02 11:16:36
Osoba aktualizująca informację:
WSSE admin