Przejdź do treści

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. „Propolis Plus” suplement diety.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie produktu pn. „Propolis Plus” suplement diety.

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w stężeniu przekraczającym ponad 2,5-krotnie najwyższy dopuszczalny poziom.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – „Propolis Plus” suplement diety 100 tabletek
Producent – Farmina Sp. z o. o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków
Numer partii: 83506
Data minimalnej trwałości: 12.03.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Farmina Sp. z o. o. została zobligowana do wycofania z obrotu handlowego suplementu diety pn. Propolis plus 100 tab. oznaczonego numerem partii 83506, data minimalnej trwałości 12.03.2021 Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Więcej w tej sprawie w komunikacie na stronie Głównego Inspektoratu pod linkiem:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-propolis-plus-suplement-diety/

(jn)

Czas wytworzenia informacji:
2019-01-17 18:45:15
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-01-17 18:45:52
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2015-06-02 11:06:57
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WSSE admin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2015-06-02 11:16:36
Osoba aktualizująca informację:
WSSE admin