Przejdź do treści

Komunikat nr 16 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 18 września 2019 r. g. 15.00

Komunikat nr 16 Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie podejmowanych działań w związku z awarią kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” w zakresie nadzoru nad jakością wody” - stan na 18 września 2019 r. g. 15.00

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Płońsku, Sochaczewie, Powiecie Warszawskim Zachodnim nie ma ujęć wody zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę opartych na ujęciu wody z rzeki Wisły. Na terenie działania sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do komunikatu z dnia poprzedniego.

Woda w wodociągu publicznym w Warszawie i w Płocku nie budzi zastrzeżeń i nie ma zagrożenia używania jej do picia i korzystania do celów gospodarczych bez ograniczeń. Komunikaty dotyczące jakości wody są aktualizowane i umieszczane na stronach internetowych: Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Płocku i w m.st. Warszawie.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją nadal zaleca się niekorzystanie z wód Wisły w celach rekreacyjnych, do połowu ryb, pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw itp.

(jn)

Czas wytworzenia informacji:
2019-09-18 18:02:11
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-09-18 18:02:45
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2015-06-02 11:16:19
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WSSE admin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2015-06-02 11:16:19
Osoba aktualizująca informację:
WSSE admin