Przejdź do treści

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe, tak jak w poprzedniej edycji konkursu, będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych do dnia 8 kwietnia 2019 r. Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Konkurs przebiegać będzie na trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu oraz na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl. Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do kontaktowania się z pionem oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, właściwej miejscowo dla szkoły, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Informacje do ściągnięcia:

Regulamin konkursu

Zał.1 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zał. 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał. 4 Zgoda na udział w konkursie i  wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Czas wytworzenia informacji:
2020-01-31 11:52:22
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2020-01-31 12:14:54
Osoba aktualizująca informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna

Wróć

Czas wytworzenia informacji:
2014-11-03 11:20:42
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WSSE admin
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2014-11-03 11:20:42
Osoba aktualizująca informację:
WSSE admin