Załatwianie spraw

Dyrektor WSSE przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:05.

Laboratorium WSSE w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05

Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 12.30

Wydawanie wyników w godz. 7.45 - 14.45