Załatwianie spraw

Dyrektor WSSE przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:30.
Laboratorium WSSE w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05
Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 12.30
Wydawanie wyników w godz. 7.45 - 14.45