Załatwianie spraw

Dyrektor WSSE przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:30.
Skargi mogą być wnoszone:
  • pisemnie,
  • telegraficznie,
  • za pomocą telefaksu,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • pocztą elektroniczną
  • ustnie (osobiście lub telefonicznie) 
Wszystkie skargi muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym przypadku rozpatrywane będą jako anonimowe.
 
Laboratorium WSSE w Warszawie czynne w godz. 7.30 - 15.05
Przyjmowanie próbek do badań w godz. 7.45 - 12.30
Wydawanie wyników w godz. 7.45 - 14.45