Organizacja stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje nadzór merytoryczny nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

W skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Dział Nadzoru

 • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

 • Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  i Kosmetyków

 • Oddział Nadzoru Epidemiologii

 • Oddział Nadzoru Higieny Pracy

 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Oddział Higieny Radiacyjnej

 • Oddział Promocji Zdrowia</>

Dział Laboratoryjny

 • Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

 • Oddział Laboratoryjny Żywności, Żywienia  i Kosmetyków

 • Oddział Laboratoryjny Epidemiologii

 • Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy

 • Pracownia Badań Pozostałości Pestycydów

 • Sekcja Poboru Próbek

Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Oddział Organizacji, Kadr i Szkoleń

 

Pełny schemat organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładce "Struktura organizacyjna".