Organizacja stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje nadzór merytoryczny nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
W skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Dział Nadzoru
 • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
 • Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  i Kosmetyków
 • Oddział Nadzoru Epidemiologii
 • Oddział Nadzoru Higieny Pracy
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Higieny Radiacyjnej
 • Oddział Promocji Zdrowia

 

Dział Laboratoryjny
 • Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
 • Oddział Laboratoryjny Żywności, Żywienia  i Kosmetyków
 • Oddział Laboratoryjny Epidemiologii
 • Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy
 • Pracownia Badań Pozostałości Pestycydów
 • Sekcja Poboru Próbek

 

Dział Ekonomiczno-Administracyjny

 

Oddział Organizacji, Kadr i Szkoleń

 

 

 

Pełny schemat organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładce "Struktura organizacyjna".