Organizacja stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje nadzór merytoryczny nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

W skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
  • Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  i Kosmetyków
  • Oddział Nadzoru Epidemiologii
  • Oddział Nadzoru Higieny Pracy
  • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
  • Oddział Higieny Radiacyjnej
  • Oddział Promocji Zdrowia
  • Dział Laboratoryjny
  • Dział Ekonomiczno-Administracyjny
  • Dział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Szkoleń

Pełny schemat organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładce Struktura organizacyjna.