Organizacja stacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie sprawuje nadzór merytoryczny nad powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
W skład Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
  • Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia  i Kosmetyków
  • Oddział Nadzoru Epidemiologii
  • Oddział Nadzoru Higieny Pracy
  • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
  • Oddział Higieny Radiacyjnej
  • Oddział Promocji Zdrowia
  • Dział Laboratoryjny
  • Dział Ekonomiczno-Administracyjny
  • Dział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Szkoleń
Pełny schemat organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie znajduje się w zakładce "Struktura organizacyjna".
Czas wytworzenia informacji:
2016-04-27 08:55:17
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2016-05-24 09:10:25
Osoba aktualizująca informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna