Przejdź do treści

Majątek WSSE w Warszawie

Majątek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

stan na 31.12.2015r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie posiada w trwałym zarządzie dwie nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej wartości 17.145.479,49 zł,  położone  w Warszawie przy:

  1. ul. Żelaznej 79 o wartości 10.370.814,63 zł, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 42 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 4916 m2

  2. ul. Nowogrodzkiej 82 o wartości 6.774.664,86 zł oznaczoną w ewidencji gruntów nr 29 z obrębu 2-01-01
    o powierzchni 1593 m2

 jak również dobra ruchome i wartości niematerialne i prawne o wartości  25.884.520,51 zł.

Czas wytworzenia informacji:
2016-05-04 09:29:38
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Sobiechowska-Żołna
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-02-05 12:19:50
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski