Przejdź do treści

Kontakt

WSSE W WARSZAWIE

WSSE

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE

ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa

Centrala
22 620 90 01(06)

DYREKCJA

D.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

dr n. med. Krzysztof Skórczewski
22 620 90 01-06
sekretariat@wsse.waw.pl

Zastępca Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

dr n. med. Agata Wolska
22 620 90 01-06
sekretariat@wsse.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Laboratorium

Marta Pakieła
22 620 90 01-06
marta.pakiela@wsse.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Monika Carmen Przygucka
22 620 90 01-06
sekretariat@wsse.waw.pl

Główna Księgowa

Bożena Ślusarczyk
22 620 90 01-06
bozena.slusarczyk@wsse.waw.pl

STANOWISKO PRACY DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI
DZIAŁ NADZORU BIEŻĄCEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO ul. Nowogrodzka 82 i ul. Żelazna 79

D.N.B.i Z.

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Kierownik Anna Tarnowska

tel. 22 432 10 01

shk@wsse.waw.pl

 

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Kierownik Janusz Salwa

22 432 10 55

shz@wsse.waw.pl

 

Oddział Nadzoru Epidemiologii

Kierownik Anna Tymoczko

22 620 35 28
22 620 90 01-06
w. 631

epidemiologia@wsse.waw.pl

 

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Kierownik Jadwiga Napiórkowska

22 432 10 47
22 432 10 53

hpn@wsse.waw.pl

 

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Aldona Makowska

22 432 10 24
22 432 10 04
22 432 10 23

hdim@wsse.waw.pl

 

Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Małgorzata Donten

22 432 10 03

ohr@wsse.waw.pl

 

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Anna Mościcka-Wardak

22 432 10 35

ozns@wsse.waw.pl

 

Oddział Promocji Zdrowia

Kierownik Marlena Skorupka - Dziedzic

22 432 10 02

marlena.skorupka@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista ds. Jakości Nadzoru

Urszula Klusek

22 432 10 28

urszula.klusek@wsse.waw.pl

 

DZIAŁ LABORATORYJNY ul. Żelazna 79

D.L.

Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej

Kierownik Halina Szewczak

22 620 90 01(06) w. 691, 703

halina.szewczak@wsse.waw.pl

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i PU

Kierownik Marzena Czapczyk

22 620 90 01(06) w. 700, 711

marzena.czapczyk@wsse.waw.pl

 

Oddział Laboratoryjny Higieny Pracy

Kierownik Jolanta Kraft

22 620 90 01(06) w. 680, 681

jolanta.kraft@wsse.waw.pl

 

Oddział Laboratoryjny Epidemiologii

Kierownik Ewa Jachacy-Kaczmarska

22 620 90 01(06) w. 701, 706


Pracownia Wirusologii i Serologii

22 432 10 40
22 432 10 38

ewa.jachacy@wsse.waw.pl

 

Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów

Kierownik Bożena Morzycka

22 620 90 01(06) w. 677, 679

bozena.morzycka@wsse.waw.pl

 

Pobieranie próbek wody

ustalanie terminów pobierania prób wody – po g. 12.00

22 620 64 91
kom. 698 664 813

proby.woda@wsse.waw.pl

 

Główny Specjalista ds. Jakości Laboratorium

Barbara Szymczak

22 620 90 01(06) w. 676

barbara.szymczak@wsse.waw.pl

 

Czas wytworzenia informacji:
2019-01-03 12:11:32
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2020-05-04 12:14:13
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski