Przejdź do treści

Niepodlegające PZP

Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Czas wytworzenia informacji:
2019-02-05 20:13:01
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Jastrzębski
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2019-02-05 20:13:01
Osoba aktualizująca informację:
Adam Jastrzębski